Xavier-Louis de Izarra

La butaca

Consells d’un pastor per confinar la gent

Les ovelles d'un ramat il·lustren l'obediència a què estem sotmesos