Zakaria Tàmer

Els fills

Comparteix
«La llengua només val perquè, després d’haver mastegat, pugues engolir-te el menjar»