Imatge il·lustrativa
09/01/2020
D'ombres d'ocells damunt el temporal dels teus/ músculs estimant-me
Imatge il·lustrativa
08/01/2017
algú dirà: aquests dos/ al·lots són amics i duen vaqueros el diumenge
Imatge il·lustrativa
08/01/2017
Estàvem enmig de la casa, a l’enfront de la porta i els/ pares que arribarien potser ara mateix