Imatge il·lustrativa
10/06/2020
Veig anar i veig venir/ les onades fugitives
Imatge il·lustrativa
17/05/2020
Veig anar i veig venir/ les onades fugitives
Imatge il·lustrativa
11/09/2019
Los càntics i les llums s'esmortuïren;/ los himnes sants en l'arpa s'adormiren
Imatge il·lustrativa
10/06/2019
Veig anar i veig venir/ les onades fugitives
Imatge il·lustrativa
10/06/2019
Los càntics i les llums s'esmortuïren;/ los himnes sants en l'arpa s'adormiren,
Imatge il·lustrativa
16/05/2017
L'univers és infinit,/ pertot acaba i comença
Imatge il·lustrativa
18/12/2015
Estic malalt, mes ai!, torneu-me a terra,/ que hi vull morir!
Imatge il·lustrativa
16/05/2015
Tu de sos braços de mare/ n’has vist arrencar sos fills