Imatge il·lustrativa
28/12/2019
La pluja/ és el teu nom, ¿vols dir-te llàgrima?
Imatge il·lustrativa
28/12/2018
Què en serà, del mirall,/ del penja-robes, del balancí
Imatge il·lustrativa
22/11/2018
Què perdonen?/ De què són perdonats?
Imatge il·lustrativa
26/05/2018
Què en serà, del mirall,/ del penja-robes, del balancí
Imatge il·lustrativa
26/05/2018
La pluja/ és el teu nom, ¿vols dir-te llàgrima?
Imatge il·lustrativa
27/12/2017
la pluja/ és el teu nom, ¿vols dir-te llàgrima?
Imatge il·lustrativa
27/12/2016
la pluja/ és el teu nom, ¿vols dir-te llàgrima?