Imatge il·lustrativa
14/12/2019
Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels
Imatge il·lustrativa
10/09/2019
El seu record fa un ròssec de recança al meu pas
Imatge il·lustrativa
29/07/2019
On sembla que la vida comenci/ i nosaltres tornem, verges en el silenci
Imatge il·lustrativa
29/12/2018
Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels
Imatge il·lustrativa
30/08/2018
On sembla que la vida comenci/ i nosaltres tornem, verges en el silenci
Imatge il·lustrativa
28/12/2016
Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels