Imatge il·lustrativa
26/03/2019
Damunt els caps un sol ben insolent/ il·lumina descarat/ tot l'espectacle de la gent