Catorze
Cultura destinarà 23,8 milions d’euros a projectes de l’àmbit cultural

Foto: Paolo Chiabrando
Foto: Paolo Chiabrando

La Unió Europea ha aprovat l’instrument europeu de recuperació Next Generation-EU, concebut per a impulsar la convergència, la resiliència i la transformació de l’economia després de la pandèmia. Aquest instrument permetrà a la UE assentar les bases per a una Europa més moderna i sostenible i s’estructurarà sobre quatre eixos transversals com la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere.

En aquest context, l’Estat espanyol va aprovar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dividit en deu polítiques palanca que han de permetre impulsar la recuperació econòmica a curt termini i donar suport a un procés de transformació que incrementi la productivitat i el creixement de l’economia del futur. Sota aquest Pla és en el qual s’han emmarcat totes les activitats centrades en la Cultura.

A curt termini, durant el període 2021-2023, el Departament de Cultura destinarà 23,8 milions d’euros provinents dels Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a l’àmbit de la cultura.

Les línies de finançament tenen per objectiu:

  • La modernització d’infraestructures d’arts escèniques i musicals
  • La dotació de biblioteques per a la compra de llibres
  • Les ajudes a les sales de cinema
  • El suport a les acceleradores culturals
  • Els ajuts a l’oferta cultural en àrees no urbanes
  • La digitalització de l’inventari dels béns mobles
  • La transformació digital dels Arxius Històrics
  • La conservació, restauració i posada en valor del patrimoni cultural


COM ES DISTRIBUIRAN ELS FONS?

Els 23,8 milions d’euros es distribueixen en tres anualitats, 8,9 milions d’euros 2021, 11,8 milions d’euros l’any 2022 i 2,9 milions d’euros de l’any 2023.

El 80,2% estaran destinades a subvencions i la resta del 19,8% a contractacions d’obres i serveis.

Subvencions202120222023Total
Modernització d’infraestructures
d’arts escèniques i musicals
5.046.2253.669.982 8.716.208
Dotació de Biblioteques916.394  916.394
Ajudes a sales de cinema2.938.694  2.938.694
Suport a les acceleradores culturals 2.486.9311.690.8634.177.794
Ajuts a l’oferta cultural en àrees no urbanes 1.184.4921.184.4922.368.984
Total subvencions8.901.3147.341.4052.875.35519.118.075


Contractes
202120222023Total
Digitalització patrimoni documental
– Registres
60.000160.000120.000340.000
Digitalització patrimoni documental
– Arxius provincials
33.77634.87534.875103.527
Conservació, restauració i posada en valor
del patrimoni cultural
 4.265.316 4.265.316
Total contractes93.7764.460.192154.8754.708.844
Total fons8.995.09111.801.5983.030.23023.826.920


DESCRIPCIÓ DE LES LÍNIES DE SUBVENCIÓ

Modernització d’infraestructures d’arts escèniques i musicals

Convocatòria d’ajudes amb un total de 8,7 milions d’euros pel finançament de projectes de modernització i gestió sostenible a teatres, auditoris, carpes de circ, sales de música en directe, sales d’assaig, i espais escènics de companyies de teatre, dansa, música i circ. La publicació de la primera fase de la convocatòria es realitzarà abans de finalitzar l’any 2021, amb un import de més de 5 milions d’euros.

Les ajudes cobriran la inversió dedicada a la transició verda i transformació dels espais, que impulsin un creixement intel·ligent i sostenible de la seva gestió. Entre les accions elegibles per a l’obtenció d’ajudes hi figuren la modernització d’equipaments com els sistemes digitals d’àudio i comunicacions en xarxa, els sistemes d’il·luminació digital, vídeo digital, gestió de la maquinària escènica o els sistemes de gestió artística i producció d’espectacles.

Entre les entitats beneficiàries hi figuren els equipaments públics amb una programació professional estable en arts escèniques i música, equipaments públics o privats dedicats a oferir amb regularitat una programació professional estable d’arts escèniques, sales amb programació professional estable de música en viu de caràcter professional o altres espais multidisciplinaris com espais d’assaig, centres de creació i producció o equipaments amb programació no professional.

Les bases es publicaran durant el mes de desembre i ben aviat es publicaran les convocatòries.

Foto: Austin Neill
Foto: Austin Neill


Dotació de Biblioteques

El Departament de Cultura destinarà més de 900.000 euros per a l’adquisició de llibres destinats a les biblioteques públiques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya, amb voluntat d’augmentar l’índex de lectura de la població i d’incrementar el nombre de llibres de les biblioteques públiques d’arreu del territori. L’objectiu d’aquesta dotació és la d’adquirir més de 41.000 nous llibres per a les biblioteques i bibliobusos de Catalunya.

Les bases s’han publicat aquest mes de desembre i ben aviat es publicaran les convocatòries.


Ajudes a sales de cinema

Després de l’impacte de la pandèmia, les sales de cinema necessiten renovar les seves competències i pràctiques, especialment per animar al públic a tornar a les sales després de mesos tancades, aforament reduït o escassetat d’estrenes. De la mateixa manera, cal que integrin nous enfocaments de l’experiència de consum audiovisual per a fer front a noves realitats al voltant de la cultura, el públic, la societat, el desenvolupament sostenible, les desequilibris entre territoris, la tecnologia i la indústria. És per aquest motiu que el Departament de Cultura destinarà gairebé 3 milions d’euros per contribuir a la digitalització i aplicació de noves tecnologies a les sales de cinema, facilitant que adoptar nous models de gestió més sostenibles, innovin en la programació i producció europees tenint en compte les llengües oficials de l’Estat, i fidelitzar i captar clients.

Les bases es publicaran durant el primer semestre del 2022.


Suport a les acceleradores culturals

La creativitat i la innovació, característiques distintives de les Indústries Culturals, són elements clau per a la recuperació econòmica. El Departament de Cultura ha previst un conjunt d’iniciatives per millorar la competitivitat del sector cultural, millorar la seva resiliència i impulsar la transició digital. Amb més de 4,1 milions de pressupost, es pretén finançar l’acceleració d’empreses culturals amb ajudes que permetin la digitalització i innovació del sector amb l’objectiu de generar nous llocs de treball, reforçar el paper d’aquest sector com a motor de l’economia i element de cohesió social i territorial.

Les bases es publicaran durant l’any 2022.


Ajuts a l’oferta cultural en àrees no urbanes

Aquest projecte forma part de les mesures del Govern contra el repte demogràfic i proposa estendre l’oferta cultural a les àrees urbanes. La finalitat és dotar els agents culturals que desenvolupen les seves activitats en les zones no urbanes de recursos econòmics i instruments que facilitin la consolidació i sostenibilitats dels seus projectes a llarg termini, millorin la competitivitat i l’estabilitat laboral en el sector. El Departament de Cultura destinarà més de 2,3 milions d’euros per aquells espectacles o activitats que realitzin una part significativa de l’activitat en municipis i localitats de menys de 5.000 habitants.

Les bases es publicaran durant el primer semestre del 2022.


DESCRIPCIÓ DE LES CONTRACTACIONS D’OBRES I SERVEIS

Digitalització patrimoni documental. Registres i arxius provincials

Un dels objectius promoguts pel Departament de Cultura és la posada a disposició de la ciutadania dels testimonis documentals relatius a la memòria, història i identitat de les diferents comunitats. Amb diferents partides pluriennals, el Departament de Cultura impulsarà la digitalització dels fons documentals de titularitat estatal que es troben als arxius històrics de Tarragona, Lleida i Girona, així com la transformació digital d’unitats documentals que formen part del Patrimoni Històric.


Conservació, restauració i posada en valor del patrimoni cultural

Es destinaran més de 4,2 milions d’euros per a la promoció de la conservació i restauració del patrimoni per a l’impuls de l’activitat econòmica arreu del territori. Mitjançant aquest projecte, es pretén actuar en la recuperació i posada en valor del patrimoni cultural ubicat al conjunt de Catalunya, amb intervencions sobre aquests béns d’interès cultural que impulsin mesures d’estalvi energètic i de sostenibilitat.

Foto: Biblioteca de Catalunya
Foto: Biblioteca de Catalunya


On puc obtenir més informació?

El Departament de Cultura ha posat en marxa un espai web on recull les principals novetats dels fons europeus Next Generation en l’àmbit cultural.

Per a rebre més informació us podeu posar en contacte amb el Departament de Cultura a través d’aquest Formulari de Contacte.

Espai patrocinat per:

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa