Catorze
Llibres de suport a la gestió municipal

Llibreria de la Diputació

Actualment són tres les col·leccions de llibres editats per la Diputació de Barcelona amb la finalitat de donar suport a la gestió municipal. Ofereixen contingut i assessorament sobre un ventall molt divers d’àmbits: administració local, educació, medi ambient, economia, territori, benestar, ciutadania, cultura, esport, salut pública, turisme i urbanisme i habitatge. Tots aquests llibres estan disponibles a la botiga de La Llibreria de la Diputació en versió paper i també els trobareu al web, en format pdf descarregable en versió gratuïta; fins i tot poden ser impresos a demanda.

1. Col·lecció «Eines»

Aquesta col·lecció presenta continguts d’aplicació pràctica per contribuir a millorar la gestió de les polítiques públiques locals. Està adreçada principalment a càrrecs electes, a tècnics municipals i a qualsevol persona relacionada amb el món local. Fins al moment compta amb 111 títols publicats i ofereix diverses tipologies de continguts, com ara informes d’enquestes d’avaluació (auditories, cercles de comparació); manuals i guies pràctiques de cursos i programes; reculls de bones pràctiques; reculls de legislació i altres normatives; i, també, reculls de ponències i jornades de treball.


2. Col·lecció «Estudis»

Aquesta col·lecció ofereix llibres amb coneixements i contingut per promoure la reflexió i l’anàlisi de temes que poden ser d’interès per als governs locals. S’adreça al públic en general, però sobretot, a càrrecs electes, a tècnics i a professionals relacionats amb el món local. Hi ha 70 títols publicats dins d’aquesta col·lecció.

Ambdues col·leccions agrupen les seves publicacions en sèries temàtiques d’acord als següents continguts: Administració local (organització i gestió de les administracions i polítiques públiques, les TIC i la societat del coneixement); Benestar i ciutadania (atenció social primària); Cultura (conservació, promoció i difusió del patrimoni cultural, artístic i documental, i formació i assessorament en polítiques i gestió cultural); Economia i treball (desenvolupament econòmic i ocupació); Educació (participació i promoció educatives per a la cohesió social i econòmica); Esports (millora de la qualitat de vida de amb la pràctica fisicoesportiva, desenvolupament d’esdeveniments i programes esportius en l’àmbit local); Medi ambient (polítiques ambientals i climatològiques, gestió de residus i educació ambiental); Salut pública (promoció i protecció de la salut alimentària, ambiental, mental i/o sexual); Territori i parcs naturals (preservació dels valors naturals i paisatgístics, desenvolupament socioeconòmic sostenible i ús públic ordenat dels espais naturals); Turisme (gestió i promoció turística); i Urbanisme i habitatge (teoria i gestió del territori des de diferents enfocaments).


3. Col·lecció «Projectes transformadors»

Aquesta col·lecció neix per explicar els projectes transformadors que s’estableixen en el Pla de mandat de la Diputació de Barcelona 2019-2023. Els projectes estan agrupats en quatre àmbits temàtics: les persones, la prosperitat, el planeta i les aliances, i volen donar resposta als grans reptes globals que definiran el futur de la nostra societat: la cohesió mediambiental, econòmica i social; la quarta revolució industrial; l’envelliment de la població; l’equitat i la diversitat sexual i de gènere. Tots ells responen al compromís de la Diputació de Barcelona envers l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que marca l’Agenda 2030.

Trobareu tots aquests llibres i molts més a La Llibreria de la Diputació, a la botiga de l’Avinguda Diagonal de Barcelona i també al seu web.

Col·lecció “Eines”

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa