Cada professió té el seu propi vocabulari que la identifica, que crea el seu lèxic. En el cas de la policia, ens l’acosta l’actualitat a través de les notícies però és difícil familiaritzar-se amb termes policials, penals, processals i criminals, en context formal, col·loquial i d’argot, si no s’hi té contacte directe.

La Diputació de Barcelona publica el Diccionari de terminologia policial català-castellà-anglès elaborat per Antoni Permanyer, comissari dels Mossos d’Esquadra, i Rosa Ruiz, facultativa del cos de Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu d’eliminar les barreres i oferir un suport terminològic en els intercanvis internacionals entre professionals de la policia. Una eina completa, que és el resultat d’una feina acurada de recerca de diferents fonts policials, amb una investigació constant a partir de revistes tècniques, llibres, documents, bibliografia especialitzada i terminologia emprada en diverses fonts i duta a terme durant vint-i-sis anys.

Foto: Catorze1. Abandó de família n m. ASPECTES JUDICIALS. Delicte o falta que consisteix a deixar de complir els deures legals de guarda o assistència inherents a la potestat parental, la tutela o el matrimoni.

2. Absentisme escolar n m. FUNCIONS POLICIAL. Presència al carrer, dins de l’horari escolar, d’un menor en edat d’escolarització obligatòria.

3. Abús d’autoritat n m. ASPECTES JUDICIALS. Situació en què l’autoritat o un individu que té poder sobre els altres per la seva posició social, coneixement o riquesa utilitza aquest poder en benefici seu i permetent que d’altres siguin explotats.

4. Abús deshonest n m. ASPECTES JUDICIALS. Acció contra una persona, especialment un nen o una nena, que atempta contra la seva llibertat sexual i el seu pudor, executada mitjançant violència efectiva o presumpta i amb exclusió del coit.

5. Abús sexual n m. ASPECTES JUDICIALS. Delicte contra la llibertat o la indemnitat sexual comès sense violència o intimidació i sense consentiment o bé amb un consentiment prestat sota prevalença de superioritat.

6. Delicte contra l’ordre públic n m. ASPECTES JUDICIALS. Delicte que atempta contra la seguretat ciutadana, especialment sedició, atemptats contra l’autoritat, els seus agents i els funcionaris públics, maltractament a força armada, resistència i desobediència, desordres públics, tinença, tràfic i dipòsit d’armes, municions o explosius terroristes.

7. Desobediència n f. ASPECTES JUDICIALS. Delicte o falta que consisteix a negar-se a executar allò que mana un agent de l’autoritat.

8. Llibertat d’expressió n f. ASPECTES JUDICIALS. Dret fonamental o dret humà, inclòs a l’article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 i a les constitucions dels sistemes democràtics.

9. Manifestació pacífica n f. SEGURETAT CIUTADANA. Demostració col·lectiva en la qual les persones que hi concorren fan paleses llurs conviccions, desigs o sentiments a favor d’una opinió o d’una reivindicació, i que acaba sense haver provocat cap dany.

10. Presó preventiva n f. PENITENCIARI. Situació d’una persona sota investigació criminal que està empresonada preventivament fins que arribi el judici.

11. Recurs d’empara n m. ASPECTES JUDICIALS. Recurs que s’interposa davant el Tribunal Constitucional contra actes definitius de l’Administració o sentències fermes de tribunals que violen els drets fonamentals i les llibertats públiques.

12. Vaga de fam n f. SEGURETAT CIUTADANA. Mitjà de lluita no violenta que consisteix en la pràctica del dejuni voluntari, si cal fins a la inanició, per tal d’aconseguir la satisfacció d’unes reivindicacions.

13. Vaga general n f. SEGURETAT CIUTADANA. Vaga que afecta la majoria de sectors d’activitat d’un país.

14. Violació n f. INVESTIGACIÓ CRIMINAL. Delicte que consisteix a tenir accés carnal a una altra persona per via vaginal, anar o bucal valent-se de la força o la intimidació, de la privació de raó o de sentits de la víctima, de la seva alineació o de la seva edat inferior als dotze anys.Diccionari de terminologia policial


© Antoni Permanyer i Fita i Rosa Ruiz i Casañas.
© de l’edició: Diputació de Barcelona, 2018.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa