Traducció al català de On the Nickel de Tom Waits.Per molt que m’apallissin amb pedres i pals [1],
sempre et faré costat.
I quan ta mare estigui morta i enterrada,
et cantaré aquesta cançó de bressol.
Què se’n fa, dels nens petits
que no es pentinen mai?
Estan en filera al voltant del bloc de pisos,
allà fora, al carreró.

Serà millor que portis un cubell,
hi ha un forat a la cisterna.
I si no reps la meva carta,
sabràs que sóc a la presó.
I què se’n fa, dels nens petits
que no resen les seves pregàries?
Estan dormint com angelets,
allà fora, al carreró.

I si mastegues tabac,
i demanes desitjos a les estrelles,
descobriràs on seuen els espantaocells,
com acudits brillants, enmig dels cotxes.
I sé d’un lloc on una escala de color
no guanya mai una parella,
i fins i tot Thomas Jefferson [2]
és allà fora, al carreró.

I fent el ball rodó de la maniera,
dormint sota la pluja.
I sempre fas tard a sopar, tio
m’has deixat penjat, m’has deixat penjat de nou.
I em va semblar sentir un rossinyol,
Rossevelt [3] sap a on.
Pots dansar alegrement amb Grady Tuck [4],
allà fora, al carreró.
I què se’n fa, dels nens petits
que van marxar de casa?
El món no para de créixer
quan et quedes tot sol allà fora.
Aquesta cançó és pels nens petits,
que es va endur l’home del sac
i ara dormen amb l’home coixí
allà fora al carreró.

Així que enfila’t i travessa aquest trau,
i cau escales amunt.
I t’ensenyaré on creixen els brics de vi,
allà fora, al carreró.

Foto: Youtube


[1] Del refrany infantil: Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me (Pals i pedres em podran trencar els ossos, però les paraules no fan mal)
[2] Thomas Jefferson va ser el tercer president dels Estats Units, considerat un dels pares de la nació. La seva imatge surt a les monedes de 5 cèntims, que els americans anomenen nickel.
[3] Franklin D. Roosevelt va ser el 32è president dels Estats Units, l’impulsor del NewDeal. La seva imatge surt a les monedes de 10 cèntims.
[4] Músic folk americà, poc conegut, nascut a San Diego. (L’expressió skip the light podria ser una referència al primer vers d’A whiter shade of pale, de Procol Harum)


Versió original:

ON THE NICKEL

Sticks and stones will break my bones,
I always will be true.
And when your mama’s dead and gone,
I’ll sing this lullaby just for you.
And what becomes of all the little boys, who never
comb their hair
They’re lined up all around the block,
on the Nickel over there.

So better bring a bucket,
there’s a hole in the pail
And if you don’t get my letter, then you’ll know that
I’m in jail
And what becomes of all the little boys, who never say
their prayers
They’re sleepin’ like a baby, on the Nickel over there.

And if you chew tobacco,
and wish upon a star,
You’ll find out where the scarecrows sit, just like
punch lines between the cars.
And I know a place where a royal flush
can never beat a pair
And even Thomas Jefferson
is on the Nickel over there.

So ring around the rosy,
sleepin’ in the rain.
And you’re always late for supper,
man you let me down, let me down again
And I thought I heard a mockingbird,
Roosevelt knows where
You can skip the light with Grady Tuck,
on the Nickel over there
So what becomes of all the little boys,
who run away from home
The world just keeps gettin’ bigger
once you get out on your own.
So here’s to all the little boys,
the sandman takes you where
You’re sleepin’ with a pillow man,
on the Nickel over there

So climb up through that button hole
and fall right up the stairs
And I’ll show you where the short dogs grow,
on the Nickel over there.

Tom Waits (1980, «Heartattack and Vine»)

Nou comentari

Comparteix