Hansel i Gretel

Ses parets de tots es colors/ eren grogues i liles i de xocolates marrons


Jo tenia una caseta, 
Hansel i Gretel, 
ses parets de tots es colors
eren grogues i liles i de xocolates marrons. 

Jo tenia unes cortines, 
Hansel i Gretel, 
i na Gretel venia a sopar
i volia estar amb jo 
i tot això amb un esforç inhumà. 

Per mirar tenia uns ulls
i mirava passar es ovnis
dos mil zero, dos mil u, 
i m’acariciava es coxis.

Per dormir tenia un cos
i dormia com un somni
somiava sempre en jo
i me deia: “no t’adormis”.

Pirulins i piruletes, Hansel i Gretel,
i sa nit ocultava es avions
i sa lluna, amb paraigos al cel,
despenjava neons.

Per mirar tenia uns ulls
i mirava passar es ovnis
dos mil zero, dos mil u, 
i m’acariciava es coxis.

Per dormir tenia un cos
i dormia com un somni
somiava sempre en jo
i me deia: “No t’adormis”.
 

Nou comentari

Manuel Forcano
I dins el pit / el vol d'un ocell a qui ha defallit sota les ales / l'aire
Més entrades...