Protagonistes

Milions de rastres, / infinits plans de futur

Nou comentari

Estimar-te com la terra
I al record les tardes bones / i cançons a mig desfer
Més entrades...