Freddie Mercury, o sigui Queen, era únic. Hi ha artistes que es passen tota la carrera fent el mateix, i ells en canvi es transformaven d’un disc a un altre, o dins d’un mateix disc, o d’una mateixa cançó… Desmesurat? Oi tant! Però sense ell el rock dels setanta hauria estat molt més avorrit.

Recuperem Killer Queen, un dels seus primers èxits, per enyorar-lo una mica més.


Reina assassina

Guarda el Moët et Chandon
en una preciosa vitrina.
“Doncs que els donin pastís”, diu
com va fer Maria Antonieta.
Una solució a mida
per Kruschev i Kennedy
Una invitació a qualsevol hora
que no pots refusar

Caviar i cigarrets
avesada en l’etiqueta
extraordinàriament agradable

És una reina assassina
pólvora, gelatina
dinamita amb un raig làser
al·lucinació garantida
tothora

Per un preu recomanable
amb una gana insaciable
Vols provar?

Per estalviar-se problemes
mai conservava la mateixa adreça
En les converses
parlava com una baronessa
Va conèixer un home a Xina
va baixar fins l’Àsia Menor
I si cal hi tornarà
si hi tinguessis cap interès

El perfum, naturalment, de París
els cotxes no podrien interessar-li menys
Meticulosa i precisa

És una reina assassina
pólvora, gelatina
dinamita amb un raig làser
al·lucinació garantida
tothora

En un tres i no res es torna
juganera com una gateta
Llavors, momentàniament fora de servei
temporalment sense benzina
Per fer-te tornar absolutament boig, boig…
Farà el que voldrà amb tu

És una reina assassina
pólvora, gelatina
dinamita amb un raig làser
al·lucinació garantida
tothora

Per un preu recomanable
amb una gana insaciable
Vols provar?
Ho vols provar…

Foto: www.freddiemercury.com


Versió original:

Killer Queen

She keeps Moët et Chandon
In her pretty cabinet
‘Let them eat cake’, she says
Just like Marie Antoinette
A built-in remedy
For Kruschev and Kennedy
At anytime an invitation
You can’t decline

Caviar and cigarettes
Well versed in etiquette
Extraordinarily nice

She’s a Killer Queen
Gunpowder, gelatine
Dynamite with a laser beam
Guaranteed to blow your mind
Anytime

Recommended at the price
Insatiable an appetite
Wanna try?

To avoid complications
She never kept the same address
In conversation
She spoke just like a baroness
Met a man from China
Went down to Geisha Minah
Then again incidentally
If you’re that way inclined

Perfume came naturally from Paris
For cars she couldn’t care less
Fastidious and precise

She’s a Killer Queen
Gunpowder, gelatine
Dynamite with a laser beam
Guaranteed to blow your mind
Anytime

Drop of a hat she’s as willing as
Playful as a pussy cat
Then momentarily out of action
Temporarily out of gas
To absolutely drive you wild, wild…
She’s all out to get you

She’s a Killer Queen
Gunpowder, gelatine
Dynamite with a laser beam
Guaranteed to blow your mind
Anytime

Recommended at the price
Insatiable an appetite
Wanna try?
You wanna try…


Freddie Mercury (1971)

Nou comentari

Comparteix