De vegades neva a l’abril

Però les coses bones, ja ho diuen, mai no duren

Arxivat a: Prince, VOSC, El piano

La cançó Sometimes It Snows in April, de Prince (Minneapolis, 7 de juny de 1958, Chanhassen, 21 d’abril de 2016), traduïda i subtitulada en català.

 El Tracy va morir just després de lliurar una llarga guerra civil
Quan li acabava d’eixugar la darrera llàgrima
Suposo que està millor ara que abans
Molt millor que els idiotes que va deixar aquí
Solia plorar pel Tracy perquè era el meu únic amic
Aquests trens no et passen cada dia pel davant
Solia plorar pel Tracy perquè volia tornar-lo a veure
Però de vegades, de vegades, la vida no és el lloc
 
De vegades neva a l’abril
De vegades em sento tan malament, tan malament
De vegades desitjaria que la vida no s’acabés mai
Però les coses bones, ja ho diuen, mai no duren
 
La primavera era la meva època preferida de l’any
un temps perquè els amants s’agafin les mans sota la pluja
Ara la primavera només em recorda les llàgrimes del Tracy
Plora sempre per amor, mai per dolor
Solia dir-me tan convençut, sense por de morir
Sense por d’una mort que em va deixar hipnotitzat
No, mirant la seva fotografia m’adono
Que ningú no pot plorar com plorava el meu Tracy
 
De vegades neva a l’abril
De vegades em sento tan malament
De vegades, de vegades desitjaria que la vida no s’acabés mai
Però les coses bones, ja ho diuen, mai no duren
 
Somio sovint en el cel i sé que el Tracy és allà
Sé que ha trobat un altre amic
Potser ha trobat la resposta a la neu d’abril
Potser un dia torni a veure el meu Tracy
 
De vegades neva a l’abril
De vegades em sento tan malament, tan malament
De vegades desitjaria que la vida no s’acabés mai
Però les coses bones, ja ho diuen, mai no duren
 
Les coses bones que diuen mai no duren
I l’amor no és amor fins que s’ha acabat
 

Foto: EFE


Versió original

Sometimes It Snows in April
 
Tracy died soon after a long fought civil war,
Just after I’d wiped away his last tear
I guess he’s better off than he was before,
A whole lot better off than the fools he left here
I used to cry for Tracy because he was my only friend
Those kind of cars don’t pass you every day
I used to cry for Tracy because I wanted to see him again,
But sometimes sometimes life ain’t always the way
 
Sometimes it snows in April
Sometimes I feel so bad, so bad
Sometimes I wish life was never ending,
And all good things, they say, never last
 
Springtime was always my favorite time of year,
A time for lovers holding hands in the rain
Now springtime only reminds me of Tracy’s tears
Always cry for love, never cry for pain
He used to say so strong unafraid to die
Unafraid of the death that left me hypnotized
No, staring at his picture I realized
No one could cry the way my Tracy cried
 
Sometimes it snows in April
Sometimes I feel so bad
Sometimes, sometimes I wish that life was never ending,
And all good things, they say, never last
 
I often dream of heaven and I know that Tracy’s there
I know that he has found another friend
Maybe he’s found the answer to all the April snow
Maybe one day I’ll see my Tracy again
 
Sometimes it snows in April
Sometimes I feel so bad, so bad
Sometimes I wish that life was never ending,
But all good things, they say, never last
 
All good things that say, never last
And love, it isn’t love until it’s past
 
 
Prince (1986)

Nou comentari