Foto: Fundació Collserola


Un dels pals de paller de les tres escoles que formen part de la Fundació Collserola –Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, l’Avenç i Ramon Fuster– és l’educació emocional: que els infants aprenguin a mirar-se endins i a mirar enfora, amb unes quantes eines que els serviran per sempre. Coneixem, a través de catorze punts, com les van treballant.


1. L’atenció individual: establim un compromís afectiu des de la coherència, l’afecte i la capacitat de comunicació. El vincle amb cada nen i nena s’estableix de forma personal, respectant la seva manera de ser i atenent les seves necessitats. Aquest és el punt de partida del nostre projecte. Aquest vincle dona seguretat i confiança perquè cada infant se sent únic i valorat i, d’aquesta manera, l’ajudem a descobrir els seus talents personals, a conèixer els seus punts forts i els seus punts febles i a creure en les seves possibilitats, afavorint així l’autoconeixement i l’autoestima.

2. L’atenció al grup: les persones som éssers socials. La imatge que tenim de nosaltres mateixos és, en gran part, reflex del que rebem dels altres. Dedicant temps a escoltar-nos aprenem a conèixer, comprendre i connectar amb les emocions alienes, a entendre el punt de vista de la resta i l’emoció des de la qual viuen un esdeveniment. Les interaccions positives entre els infants afavoreixen el bon clima a l’aula tot respectant les diferències, valorant i valorant-se i aprenent a tenir una altra mirada.

3. El seguiment personal de cada infant: treballem de forma coordinada i compartint diferents punts de vista sobre l’evolució de cada nen i nena. L’equip de mestres i l’equip psicopedagògic ens reunim periòdicament per avançar de forma conjunta i acompanyar-los al llarg de tota l’escolaritat.

4. L’escolta activa: crear i facilitar espais de conversa a nivell individual o col·lectiu és mostrar als infants que allò que ens diuen té un valor i mereix respecte. Fomentant l’aprenentatge dialògic aprendran a posar nom als seus sentiments i emocions així com a reconèixer les pròpies i les dels altres. Els infants desenvolupen la seva capacitat de comunicació i de relació mentre aprenen a ser empàtics i assertius.

5. El foment de l’empatia: treballem especialment l’empatia, aquella qualitat que ens permet tenir en compte l’altre, posar-nos al seu lloc i ser capaços de comprendre els seus sentiments. L’empatia afavoreix la connexió amb la resta i aportar el millor de nosaltres en la convivència.

6. La cohesió de grup i l’amistat: propiciem l’apropament entre infants perquè es coneguin, descobrint gustos i afinitats tot treballant les habilitats socials. Perseguir un objectiu comú permet als membres de l’equip aportar diferents habilitats i punts de vista i entendre que pertànyer a aquest grup comporta drets i deures: tots i totes han de poder créixer i cooperar, estar disponibles cap als altres i atents a les necessitats dels companys i companyes, dedicar temps a escoltar, a dialogar, a cedir i a acceptar.

7. La resolució de conflictes: l’escola és el reflex de la societat i un espai privilegiat on els infants adquireixen coneixements i hàbits de socialització i de relació amb els altres. Un dels seus objectius bàsics ha de ser aprendre a viure i a conviure. El conflicte forma part de nosaltres, de les relacions, de la vida i és una font d’aprenentatge. És important, a l’escola, donar-los temps i espai perquè trobin la seva manera pròpia d’enfrontar-se al conflicte. L’adult adopta un rol de mediador acompanyant les diferents situacions, promovent el diàleg i aconseguint el consens.

8. El treball cooperatiu: fomentem la capacitat per relacionar-se de forma positiva millorant la participació equitativa, l’autonomia i la interacció simultània. Esdevé una eina inclusiva de gran importància per aprendre a treballar en equip.

9. Els contes: són una eina bàsica en l’educació emocional: ens ofereixen un escenari on poden sentir-se identificats i veure’s reflectits en els diferents personatges, on reconeixen les emocions, aprenen a posar-se al lloc dels altres, a acceptar la diferència… Parlem, expressem, pensem… mitjançant les històries i les situacions dels contes, sentim.

10. L’atenció plena: fomentem hàbits beneficiosos per a la salut i el benestar amb activitats que ajuden a prendre consciència de com ens sentim i a relaxar-nos o activar-nos segons convingui, mitjançant respiracions, exercicis de consciència corporal i d’atenció.

11. L’atenció a la família: La comunicació diària, directa i estreta amb la família permet crear un vincle de confiança necessari per establir una bona comunicació, avançar i acordar.

Aquests punts es complementen amb un seguit de projectes i col·laboracions que enforteixen el compromís de la Fundació Collserola i les seves escoles amb l’educació emocional:

12. El Programa +Convivència: és un projecte transversal de la Fundació Collserola amb el qual treballem aspectes específics de l’educació emocional mitjançant activitats puntuals dissenyades per treballar la coeducació, el respecte a la diferència, l’empatia, la resolució de conflictes, el reconeixement de les emocions, el valor del pacte…

13. La comissió de convivència i igualtat: és un espai de treball amb representants de professionals, famílies i alumnes per reconèixer, valorar i acceptar la individualitat, per garantir la igualtat d’oportunitats entre nens i nenes i eliminar la discriminació per raó de gènere o orientació sexual fomentant el respecte. Oferim estratègies per modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere i transformar-les en relacions més justes i plurals.

14. L’assessorament de la Fundació Institut de Psicologia: sumem esforços entre el món de la pedagogia i el de la psicologia per afavorir el desenvolupament equilibrat de la persona i contribuir a millorar la salut i la qualitat de vida personal, familiar i col·lectiva. Atenem les persones i el seu entorn a través d’una adequada coordinació de tots els àmbits professionals, i mitjançant tractaments i intervencions especialitzades.

Foto: Fundació Collserola


Recursos per a la gestió emocional en temps de pandèmia

Durant el confinament de la passada primavera, la Fundació Collserola, en col·laboració amb la Fundació Institut de Psicologia, va elaborar un seguit de materials de suport a la gestió emocional durant el confinament, amb l’objectiu de facilitar recursos per afrontar aquesta situació de manera saludable. Els podeu consultar en el següent enllaç.

Foto: Fundació Collserola

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa