Catorze
Fem xarxa per un ecosistema educatiu fort

Foto: Shutterstock


La Xarxa d’Escoles Municipals (XEM) és una plataforma de la Diputació de Barcelona que reuneix centres municipals d’educació per a persones adultes, centres de formació musical i artística, escoles bressol i escoles d’educació especial amb la voluntat d’intensificar el suport envers els centres, els docents i l’alumnat.

Aquesta iniciativa, impulsada des de fa uns anys per la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona, té com a objectiu principal reforçar l’ecosistema educatiu i millorar la qualitat dels seus serveis. Per això ofereix suport tècnic, econòmic, material i espais de trobada a docents, educadors i tècnics municipals.

Dins la XEM distingim quatre diferents xarxes que s’identifiquen amb un col·lectiu concret: la XEMPA (escoles de persones adultes), la XEMMA (escoles de música i arts), la XEMEE (escoles d’educació especial) i la XEMB (escoles bressol).

L’abandonament escolar prematur és una greu problemàtica de la nostra societat. Per combatre els seus efectes és imprescindible comptar amb escoles municipals especialitzades a donar suport a tots els joves que un dia van deixar d’estudiar i a les persones adultes que volen continuar formant-se al llarg de la vida. La Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes (XEMPA) es va crear per compartir estratègies entre les diferents escoles amb la finalitat d’assolir objectius comuns. Tal com apunta el diputat d’Educació, Alfredo Vega: “Les visions compartides i dialogades des del coneixement que aporten les Xarxes d’Escoles Municipals generen innovació pràctica per aplicar al dia a dia de les escoles”. Una de les tasques essencials de la XEMPA és l’orientació i l’acompanyament de les persones adultes durant el procés d’aprenentatge acadèmic i emocional.

Està demostrat que els estudis artístics, tant els reglats com els que no ho són, tenen una repercussió d’èxit en el rendiment escolar. És per això que el 2017 es va crear la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts (XEMMA), una xarxa enfocada específicament en les necessitats de les escoles d’art i música no reglades. Agrupa més de 118 centres de 107 municipis que apleguen més de 30.000 alumnes. Està focalitzada en la voluntat d’elaborar un marc per a la innovació educativa, en crear una xarxa de recursos humans i materials, en aconseguir un projecte educatiu transversal i integral per a totes les arts i en organitzar espais d’intercanvi. L’objectiu inicial era sortir d’aquesta terra de ningú que les escoles no reglades sovint pateixen per començar a tenir veu en les polítiques educatives artístiques del país. Les escoles de música i arts volen reivindicar la seva contribució en el teixit social i cultural del municipi. L’adhesió a la XEMM els facilita actuacions conjuntes per tenir més força i més visibilitat.

Foto: Shutterstock


Des del món local s’entén que reforçar l’educació especial és fonamental per atendre la diversitat de l’alumnat i per assolir la igualtat d’oportunitats i la inclusió educativa. Perquè l’educació és un dret de la ciutadania que només es garanteix a partir de l’atenció a les necessitats específiques de cada persona. La Xarxa d’Escoles Municipals d’Educació Especial (XEMEE) vol ser un instrument que permeti intensificar l’acompanyament als ens locals que són titulars de centres d’educació especial, propiciant el diàleg i el treball en col·laboració. Es tracta de treballar conjuntament per avançar en l’educació inclusiva i ampliar les oportunitats dels alumnes amb necessitats educatives especials, tot donant suport real a les seves famílies.

La Xarxa d’Escoles Bressol Municipals (XEBM) és la quarta que es va crear en el marc de la XEM. Està formada per un total de 492 escoles bressol de 237 municipis de la demarcació de Barcelona. Els seus objectius més rellevants són impulsar les polítiques educatives locals adreçades als nens de “0 a 3 anys”; contribuir a la millora de la qualitat dels centres i serveis educatius municipals; construir un instrument de cooperació i intercanvi de coneixement, experiències i estratègies en l’àmbit educatiu de la petita infància; i potenciar el desenvolupament de les escoles bressol municipals. Quan les escoles bressol municipals es van veure afectades sobtadament per la pandèmia van superar el repte i van adaptar-se a les noves característiques del moment, mantenint el vincle, de totes les formes que permetia la situació, amb els infants i les seves famílies. I la XEBM els va donar tot el seu suport.

El confinament va tenir un fort impacte sobre les escoles municipals i aquestes han hagut de fer un gran esforç d’adaptació als nous temps. La planificació del curs 20-21 no ha estat una tasca senzilla. Amb poc temps ha estat imprescindible transformar el model educatiu. I en aquest context difícil de pandèmia i davant la necessitat urgent de recursos, protocols i orientació, la XEM ha estat molt proactiva oferint suport, protocols, formació, cursos en línia i eines als membres de les diferents Xarxes. Com afirma Alfredo Vega: “Compartir problemes i solucions en moments d’incertesa com els que vivim ajuda a seguir avançant i superar les dificultats”.


Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa