1. Les dades personals que ens faciliten els nostres subscriptors son:
Nom i cognom
Adreça electrònica (e-mail)

i només de forma puntual:
Telèfon/ adreça postal/ DNI o NIF de l’empresa (quan ens demanen factura o rebut dels tallers)/ Adreça de facturació (quan ens demanen factura o rebut dels tallers)

2. El tractament de les dades personals i l’enviament de comunicacions per mitjans electrònics estaran ajustats a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (BOE14/12/1999) i en la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

2. Catorze Edicions S.L es comproment a tractar de forma responsable i confidencial aquestes dades i garanteix que seran tractades seguint les exigències legals, i que només s’utilitzaran per facilitar la comunicació entre el digital Catorze i els seus subscriptors, per enviar notificacions setmanals i informar sobre tallers i iniciatives de caràcter cultural.

4. Els subscriptors podran exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació adreçant-se a:

Catorze Edicions SL
Rambla de Prat, 12 3er 4t
08012 Barcelona
Email: catorzeedicions@gmail.com
Web: http://www.catorze.cat/butlleti

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa