Imatge il·lustrativa
10/10/2020
Al principi la gent se riurà de vosaltres: la gent dels corcats tabernacles
Imatge il·lustrativa
20/12/2019
Al principi la gent se riurà de vosaltres: la gent dels corcats tabernacles
Imatge il·lustrativa
21/06/2019
En una casa de pagès hi havia/ una donzella que tenia/ els disset anys d’amor
Imatge il·lustrativa
19/12/2018
D'un cop de roc llançat amb massa traça,/ el vailet va buidar-li un ull
Imatge il·lustrativa
09/10/2018
D'un cop de roc llançat amb massa traça,/ el vailet va buidar-li un ull
Imatge il·lustrativa
25/04/2018
Topa de morro en l'esmolada pica / i recula afrontada... però torna
Imatge il·lustrativa
09/02/2018
El món s’arreglaria bé tot sol, només que tothom fes el seu deure amb amor
Imatge il·lustrativa
07/11/2017
I cal anar a les festes amb pit ben esforçat,/ com a la guerra
Imatge il·lustrativa
09/10/2017
El món s’arreglaria bé tot sol, només que tothom fes el seu deure amb amor
Imatge il·lustrativa
12/12/2016
Nosaltres esfereïts/ de tota mena de nits/i seguint arreu, arreu/ tota estela lluminosa
Imatge il·lustrativa
08/08/2016
Temps era temps hi hagué la vaca cega:/ jo só la vaca de la mala llet
Pàgina 1 de 1