Imatge il·lustrativa
27/04/2020
Lluny del teu esguard/ i del vent tranquil/ de la casa clara
Imatge il·lustrativa
24/12/2019
Soc lluny dels carrers/ lluny dels ametllers/ i d'aquells carrers que clou la murada
Imatge il·lustrativa
01/11/2019
Em trobaràs dins d'una casa respectable/ gaudint de ser estimat
Imatge il·lustrativa
24/09/2019
Soc lluny dels carrers/ lluny dels ametllers/ i d'aquells carrers que clou la murada
Imatge il·lustrativa
20/09/2019
Encara no ben despert,/ ja sent viva la trucada/ i es llança pel finestral
Imatge il·lustrativa
01/09/2019
Una exposició del Palau Robert rememora l’amistat dels dos creadors
Imatge il·lustrativa
30/07/2019
El Palau Robert mostra la mirada de Toni Catany a la cantant malloquina
Imatge il·lustrativa
22/12/2018
Tancaré bé sa finestra/ i es vent no em robarà cap paraula
Imatge il·lustrativa
04/11/2018
L'amor i son record que de la gent/ i del lloc i del temps em feien lliure
Imatge il·lustrativa
20/07/2018
No pots comprendre/ com el dolor/ dura per sempre/ si es fa cançó
Imatge il·lustrativa
14/04/2018
Noves mans trobaran/ secrets al teu cos
Imatge il·lustrativa
24/03/2018
Encara no ben despert,/ ja sent viva la trucada/ i es llança pel finestral
Imatge il·lustrativa
12/01/2018
Noves mans trobaran/ secrets al teu cos
Imatge il·lustrativa
03/11/2017
L'amor i son record que de la gent/ i del lloc i del temps em feien lliure
Imatge il·lustrativa
02/11/2016
L'amor i son record que de la gent/ i del lloc i del temps em feien lliure
Pàgina 1 de 1