Imatge il·lustrativa
01/02/2021
El còmput dels dies de la setmana/ hauria de semblar/ una activitat forassenyada
Imatge il·lustrativa
01/02/2021
No tornarem a repetir/ ni cap estiu ni cap hivern
Imatge il·lustrativa
04/06/2020
La nostra única trobada al cap dels anys/ va ser una conversa de dues cadires
Imatge il·lustrativa
25/05/2020
Per què m'anomenes pel nom d'ella,/ encara l'estimes?
Imatge il·lustrativa
22/05/2020
Perdoneu-me, ferides obertes, per haver-me punxat al dit
Imatge il·lustrativa
01/02/2020
El còmput dels dies de la setmana/ hauria de semblar/ una activitat forassenyada
Imatge il·lustrativa
02/07/2017
El còmput dels dies de la setmana/ hauria de semblar/ una activitat forassenyada
Imatge il·lustrativa
01/07/2017
Tot el que havien previst s’ha esdevingut ben diferent
Pàgina 1 de 1