Consulta

Comparteix

Sense dret de vot

Les possibilitats i els perills d'un estat acabat de crear són immensos