Etiqueta: Eumo Editorial

Pares i egos en l’esport

La seva finalitat consisteix a demostrar al fill que és el millor

Fins on cal corregir?

És important diferenciar entre transgressió i error

La feina dels mestres és humanitzar

Som professionals que creiem en l’ésser humà, en les seves potencialitats

Poema a la durada

Hauria pogut riure'm/ de qualsevol adversari i desarmar-lo

Fer de mestres

Es dedica molt més temps a programar i a organitzar que a reflexionar