Homenatge a Teresa

Homenatge a Teresa

Comparteix
Ara de gran comprenc/ tot el que per tu sent
:  - Mobile