Ítaca

Ítaca

Comparteix
Més lluny, sempre molt més lluny,/ més lluny del demà que ara ja s'acosta
:  - Mobile

Ítaca

Comparteix
Que siguin moltes les matinades/ que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven
:  - Mobile