Joan Ramon Bonet

Comparteix

Nova cançó de s’amor perdut

Noves mans trobaran/ secrets al teu cos
Comparteix

Nova cançó de s’amor perdut

Noves mans trobaran/ secrets al teu cos
Comparteix

Nova cançó de s’amor perdut

Res no em deus, res no et dec,/ res no ens hem de tornar