Etiqueta: Màrius Sampere

Què hi fan, aquí, tota aquesta gent?

Què perdonen?/ De què són perdonats?

Un dia vaig escriure

la pluja/ és el teu nom, ¿vols dir-te llàgrima?

Un dia vaig escriure

La pluja/ és el teu nom, ¿vols dir-te llàgrima?

Dona, d’aquí a un temps

Què en serà, del mirall,/ del penja-robes, del balancí

Dona, d’aquí a un temps

Què en serà, del mirall,/ del penja-robes, del balancí

Un dia vaig escriure

La pluja/ és el teu nom, ¿vols dir-te llàgrima?

Un dia vaig escriure

la pluja/ és el teu nom, ¿vols dir-te llàgrima?