Max

Un funàmbul i la seva ombra

El repte era que hi pugés, i si la veien o no potser no era tan important