09/02/2018
El món s’adobaria bé tot sol, / només que cadascú/ fes el seu deure amb amor
09/10/2017
El món s’adobaria bé tot sol, / només que cadascú/ fes el seu deure amb amor
12/12/2016
nosaltres esfereïts/de tota mena de nits/i seguint arreu, arreu/tota estela lluminosa
25/04/2016
Topa de morro en l'esmolada pica / i recula afrontada... però torna
07/11/2015
«i cal anar a les festes amb pit ben esforçat,/ com a la guerra»