09/10/2017
La carta que va enviar Joan Sales a l'escriptora després de llegir «La plaça del Diamant»
12/04/2017
La carta que va enviar Joan Sales a l'escriptora després de llegir «La plaça del Diamant»
24/01/2017
la fesomia dubta entre monstre i moltó,/ la natura el té al nombre dels seus fills més deformes