Carme Martí

Tast editorial

El crit a la vida de Neus Català

En aquell vagó de bestiar hi havia el meu Albert, i vaig cridar tan fort que ell també em va sentir
Tast editorial

El crit a la vida de Neus Català

En aquell vagó de bestiar hi havia el meu Albert, i vaig cridar tan fort que ell també em va sentir
Tast editorial

El crit a la vida de Neus Català

En aquell vagó de bestiar hi havia el meu Albert, i vaig cridar tan fort que ell també em va sentir
Tast editorial

El crit a la vida de Neus Català

Davant nostre hi havia un tren de bestiar ple de persones
Tast editorial

El crit a la vida de Neus Català

Davant nostre hi havia un tren de bestiar ple de persones
Tast editorial

El crit a la vida de Neus Català

En aquell vagó de bestiar hi havia el meu Albert, i vaig cridar tan fort que ell també em va sentir