Frans Cuspinera

El piano

Jo soc d’un paisatge

La meva ànima se’n va/ damunt d’una barca vella,/ tornarà amb la llum del far