Jordi Torà i Pere Tubert Juhé

La butaca

Trencadissa

«Funny Games» – «Dogville» – «Lost Highway»
La butaca

Les catorze del Sitges 2015

Tria comentada de les pel·lícules més interessants projectades al festival