Miquel Bauçà

Biblioteca

Una vegada encara

quan la vellesa t'hagués acalat,/ jo mateix t'hauria fet un gaiato d'ullastre
Biblioteca

Una vegada encara

Jo mateix hauria preparat un poc de terra per tapar-nos/ a tots dos