Popular catalana

El piano

El desembre congelat

Abril de flors coronat/ tot el món admira
El piano

El dimoni escuat

Allà sota una penya/ n'és nat un Jesuset,/ nuet, nuet
El piano

El noi de la mare

Li darem panses amb unes balances,/ li darem figues amb un paneró
El piano

El noi de la mare

Si no maduren el dia de Pasqua,/ maduraran en el dia del Ram
El piano

La presó de Lleida

De presos mai n'hi manquen,/ petita, bonica
El piano

La cançó del lladre

Adeu, clavell morenet./ Adeu, estrella del dia
El piano

La presó del rei de França

La Companyia Elèctrica Dharma interpreta la cançó popular catalana