Ted Thelen

La butaca

Tal faràs

Una animació ens convida a reflexionar sobre la conseqüència dels nostres actes