Teddy Newton

La butaca

La nit i el dia

Una animació de Pixar reflexiona sobre allò que guanyem quan acceptem els altres tal com són