Guillem Ramisa

Comparteix

Volant

He vist/ que en la tristesa hi ha un puntet de guerra
Comparteix

No m’expliquis merdes

I tu eres tan bonica/ i jo mai deia el que cal
Comparteix

Vida meva

Toca'm i cura'm, i despulla allò que no vull ser