Intro: LA#

EscolLA#teu la cançó del soldaRE#det
que a través d’un ull de LA#bou
veu que volen uns falRE#ciots
I no és que hi entengui molt, el soldadet,
però, que volin els falRE#ciots,
deurà voler dir que la terra és a LA#prop.
I tan a LA#prop deu ser que baixa el capiRE#
i intenta no semblar nerLA#viós
mentre acaba la instrucRE#ció:
“Concentreu-vos, soldadets, sigueu pruLA#dents
i arrapeu-vos a la FAvida
amb les ungles i amb les LA#dents”.
SOLmJa a coberFAta, els homes LA#resen.
SOLmJa a coberFAta, els homes LA#resen.
I fa un aLA#mén, poc convençut, el soldaRE#det,
i acaricia el seu fuLA#sell,
intentant no pensar en RE#res.
Des de proa es van fent grossos els tuLA#rons,
“soldadet, valor, vaFAlor,
que depèn de gent com tu la sort del LA#món”.
Però “si una bala enemiga creua el RE#vent
i em travessa el cerLA#vell”,
es planteja el soldaRE#det,
“les onades m’arrossegaLA#ran
i mil peixos de coFAlors
lluitaran per devorar la meva LA#carn”.
SOLmI és quan FApensa “jo m’aLA#mago;
SOLmquan no miFArin, FA7jo m’aLA#mago”.
Però sempre LA#miren, i el vaixell s’està atuRE#rant,
les comportes s’han oLA#bert
i, en un segon, s’inunda el RE#mar
de soldats disparant a l’inLA#finit
amb un soldadet al FAmig,
que carrega mentre insulta a l’eneLA#mic.
I entre bomba i bomba tot li va prou RE#
fins que una cau just al cosLA#tat.
Primer es diu “sort, de què t’ha RE#anat…”,
però després sent a l’esquena un dolor esLA#trany
i en tocar-se-la li FAqueda tot el braç tacat de LA#sang.
SOLmGira el FAcap a banda i LA#banda.
SOLmSeu a la FAsorra i desLA#cansa.
I mentre RE#arriba el coi de metge, el soldaLA#det
es tranquil·litza repeFAtint
què farà, on anirà, si sobreLA#viu:
“AniRE#ré a ma mare ben vesLA#tit
i, abans que res, li hauré de FAdir
que em perdoni per tractar-la sempre aiLA#xí;     LA#
aniRE#ré a la Margarida a fer-li un LA#fill
per, només veure’l, inFAtuir
que l’estimo més del que m’estimo a LA#mi”
Durant les seves últimes gires, el grup ha tocat una versió més electrònica i semblant al seu so actual de La cançó del soldadet. Les van gravar al Teatre Grec:

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa