Maria Beneyto

Biblioteca

Veu per a un fill no nat

Jo somiava els braços de carn teua/ com dues branques de dolçor pregona