Imatge il·lustrativa
30/12/2020
14 poemes visuals del poeta i artista plàstic
Imatge il·lustrativa
19/01/2020
14 poemes visuals del poeta i artista plàstic
Imatge il·lustrativa
30/12/2019
14 poemes visuals del poeta i artista plàstic
Imatge il·lustrativa
19/11/2019
Rata de la més mala delinqüència/ t'esqueia una altra mort amb violència
Imatge il·lustrativa
14/10/2019
Demostrar que les lleis que imposen no són necessàries
Imatge il·lustrativa
16/04/2019
—Explica’m, tu, què és el sol. —El sol.
Imatge il·lustrativa
19/01/2019
14 poemes visuals del poeta i artista plàstic
Imatge il·lustrativa
30/12/2018
14 poemes visuals del poeta i artista plàstic
Imatge il·lustrativa
23/11/2017
El primer parlamentari va dir: «Visca Catalunya!»
Imatge il·lustrativa
30/12/2016
«La millor sort dels daus és no jugar-hi»
Imatge il·lustrativa
01/03/2016
«Rellotge sempre de la gent que lluita,/ obres la gàbia a muntanyes»