Wisława Szymborska

Primer amor

Comparteix
La nostra única trobada al cap dels anys/ va ser una conversa de dues cadires
:  - Mobile

Sota una petita estrella

Comparteix
Perdoneu-me, ferides obertes, per haver-me punxat al dit
:  - Mobile

Res no passa dues vegades

Comparteix
No tornarem a repetir/ ni cap estiu ni cap hivern
:  - Mobile

Wisława Szymborska

Comparteix
En llegim un poema acompanyat d'una caricatura de Matías
:  - Mobile

Possibilitats

Comparteix
Prefereixo el temps dels insectes al temps de les estrelles
:  - Mobile

És una gran sort

Comparteix
El còmput dels dies de la setmana/ hauria de semblar/ una activitat forassenyada
:  - Mobile

A la torre de Babel

Comparteix
Per què m'anomenes pel nom d'ella,/ encara l'estimes?
:  - Mobile

És una gran sort

Comparteix
El còmput dels dies de la setmana/ hauria de semblar/ una activitat forassenyada
:  - Mobile

És una gran sort

Comparteix
El còmput dels dies de la setmana/ hauria de semblar/ una activitat forassenyada
:  - Mobile

Les cartes dels morts

Comparteix
Tot el que havien previst s’ha esdevingut ben diferent
:  - Mobile