Gabriel Ferrater

Biblioteca

El mutilat

No tornarà al cafè/ que és fet per esperar-te
Tast editorial

Les dones i els dies de Gabriel Ferrater

L'amor i el suïcidi viscuts i explicats pel poeta i contextualitzats per Jordi Cornudella
Biblioteca

Prop dels dinou

No t’escoltis qui et parli d’egoisme:/ t’has de gosar estimar
Biblioteca

Cambra de la tardor

Que lent el món, que lenta/ la pena per les hores que se'n van/ de pressa
Biblioteca

Prop dels dinou

No t’escoltis qui et parli d’egoisme:/ t’has de gosar estimar
Biblioteca

Prop dels dinou

Sabràs donar sense penyora,/ tal com donen els bons
Biblioteca

El mutilat

Per ara, no ho diguem:/ no trasbalsem la gent/ mostrant-los la ferida
Biblioteca

El Gabriel Ferrater de Lou Reed

Que lent el món, que lent el món, que lenta/ la pena per les hores que se'n van
Biblioteca

El Gabriel Ferrater de Lou Reed

Que lent el món, que lent el món, que lenta/ la pena per les hores que se'n van
Biblioteca

Cambra de la tardor

Que lent el món, que lenta/ la pena per les hores que se'n van/ de pressa
  • 1
  • 2