Charles Bukowski

Bukowski recitat per Tom Waits

Comparteix
Hi ha llum en algun lloc./ potser no és gaire llum però/ venç la foscor
:  - Mobile

O sigui que vols ser escriptor?

Comparteix
Si ho fas per diners o per fama,/ no ho facis
:  - Mobile

Bukowski recitat per Tom Waits

Comparteix
Hi ha llum en algun lloc./ potser no és gaire llum però/ venç la foscor
:  - Mobile

O sigui que vols ser escriptor?

Comparteix
Si ho fas per diners o per fama,/ no ho facis
:  - Mobile

O sigui que vols ser escriptor?

Comparteix
Si ho fas per diners o per fama,/ no ho facis
:  - Mobile

O sigui que vols ser escriptor?

Comparteix
Si ho fas per diners o per fama,/ no ho facis
:  - Mobile

O sigui que vols ser escriptor?

Comparteix
Si ho fas per diners o per fama,/ no ho facis
:  - Mobile

O sigui que vols ser escriptor?

Comparteix
Si ho fas per diners o per fama,/ no ho facis
:  - Mobile