Intro: FA   LAm   REm   FA   LA#   FA    DO   DO7

I ara preFAguntesDO exactaREmment què està pasLA#sant
SOLm–tu, que FAho tenies tot LA#tan lligDO7at–
i dissiFAmules, DOperò crec que REmho vas enganLA#xant,
per SOLmmés que FAcridis, noDO7 responFAdran.
Els REmmonstres de la DOteva infanLA#tesa trREmista,
el REmcos de profesDOsors que et va agaLA#far maFAnia,
no els miREmràvem i DO7se’n van aFAnar
i això, en siREmlenci, s’aDO7nava fent FAgran.
Tampoc hi esLAmtic molt familiariLA#tzat,
però em temo DO7que és una oportuniFAtat.     DO7

I ara coFAmences DOa entendre els REmpobres desgraLA#ciats
SOLmque des d’un FAtaxi van LA#treure el DO7cap
cridant: “PreFApara’tDO, que al fiREmnal et tocaLA#
aSOLmprendre a FAviure i a DO7no culFApar
a REmla verola DOborda i a la LA#tos ferFAina,
al REmpapa i a la DOmama i als crims LA#del nazisFAme”.
I ¿què hi faREmrem si ens DO7vam despisFAtar
i això avanREmçava infecDO7tant-nos la FAsang?
Prova somLAmriure davant del miLA#rall,
que ara teDOnim una oportuniDO7tat.

FA   LAm   REm   LA#   SOLm    FA   LA#   DO7

Vam lleFAvar-nos empreDOnyats per un soREmroll,          LA#
maleSOLmint alguna FAfesta d’estuLA#diants troD07nada,
quan vam FAveure un feix de DOllum, una claREmror,          LA#
avanSOLmçant entre els llenFAçols, freLA#gant les DO7cames.
Vam noFAtar que tremoDOlava la REmporta del balLA#
(aSOLmbans d’obrir vas FAcomprovar el nus LA#de la baDO7ta)
al carFArer, entre un imDOmens núvol de REmpols     LA#
fugien SOLmen desbandada aniLA7mal
REmles cançons que DOno avisaven LA#que menFAtien,
REmles frases seDOrioses que ja LA#feien FAriure,
i van deiREmxar-nos aDO7questa veriFAtat
que em sap molt REmgreu, però per DO7sempre saFAbràs:
pots agaLAmfar-la o deixar-la pasLA#sar
però ara teDOnim una oportuniDO7tat.

TeLA#mnim una DO7oportuniFAtat.     FA7
TeLA#mnim una DO7oportuniFAtat.     FA7
TeLA#mnim una DO7oportuniLAmtat.     REm
SOLmHa,          REmha,          DO7ha!
A veure què en FAfem.     FA7

TeLA#mnim una DO7oportuniFAtat.     FA7
TeLA#mnim una DO7oportuniFAtat.     FA7
TeLA#mnim una DO7oportuniLAmtat.     REm
SOLmHa,          REmha,          DO7ha!
A veure què en FAfem.     FA7


Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa