Un REcamell d’Orient enSOLtra a la ciuREtat,
carSImrega a la REgepa un sac SOLple de reLAgals.
PreSOLgunta al seu RErei quin caLAmí han de seSImguir,
però l’REhome està LAben adorSImmit.
El SOLcamell LAvol desperREtar-lo amb un SImcrit,
MIque es perd MI7en la LAnit.

“DisREculpi taxista, em poSOLdria orienREtar?
Som SIma nit de REReis, com vosSOLtè ja saLAbrà,
un SOLnen i una REnena ens esLAtan espeSImrant,
porREtem uns palaquets de molt SImlluny,
però el SOLrei ha caiLAgut en un REsomni proSImfund
i MIestic MI7tan perLAdut!”

GrimREpa el camell, grimpa, grimSOLpa pel faREnal!
DesSImcansa al balREcó del SOLpis princiLApal,
es SOLtopa amb pa i REaigua que li LAhan prepaSImrat,
però el RErei dorm en LAel carreSIm
i el SOLcamell no LAvol malgasREtar l’ocaSImsió
MIde tasMI7tar unes LAneules LA7i un torREró.

I es REmira al pessebre i es SOLtroba atracREtiu,
alSImlà entre la REmolsa, traSOLvessant un LAriu,
però SOLno queda REtemps i s’aLApropa al soSImfà,
amb les REdents treu, amb LAcura, del SImsac,
uSOLna biciLAcleta de REcolors llamSImpants,
MIunes MI7nines LArusses i LA7un solREdat.

RE SOL RE
SIm RE SOL LA
SOL RE LA SIm
RE LA SIm
SOL LA RE SIm
MI MI7 LA LA7

Un REcamell d’Orient surt SOLde la ciuREtat!
La SImgepa lleuREgera, buiSOLda de reLAgals!
El SOLrei es desREperta i preLAgunta on esSImtan.
“Pot REestar tranLAquil, MajesSImtat”,
conSOLtesta la LAbèstia avanREçant per l’asSImfalt,
MI“ja l’aMI7visaréLA en LA7arribREar”.

I el REsol va sortint i el rei SOLsegueix ronREcant!
I el SImsol va sorSOLtint i el rei LAsegueix ronREcant!


Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa