Jingle Bell Rock

Is a swell time/ To go ridin' in a one-horse sleigh


Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells swing and jingle bells ring
Snowin’ and blowin’ up bushels of fun
Now the jingle hop has begun.
 

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells chime in jingle bell time
Dancin’ and prancin’ in jingle bell square
In the frosty air.
 
What a bright time, it’s the right time
To rock the night away
Jingle bell time is a swell time
To go ridin’ in a one-horse sleigh.
 
Giddy-up jingle horse, pick up your feet
Jingle around the clock
Mix and mingle in the jinglin’ feet
That’s the jingle bell rock.
 
Jingle bells chime in jingle bell time
What a bright time, it’s the right time
To rock the night away
Jingle bell time is a swell time.

To go glidin’ in a one-horse sleigh

Giddy-up jingle horse, pick up your feet
Jingle around the clock
Mix and mingle in the jinglin’ beat.


That’s the jingle bell

That’s the jingle bell
That’s the jingle bell rock.
 

Nou comentari

Coneix la història de les científiques
El CosmoCaixa posa el focus en la imprescindible aportació de les dones al món científic
Més entrades...