Misteris

Déu sap com adoro la vida/ Quan el vent encén les costes/ s’estén un dia nou

Arxivat a: VOSC, El piano

Traducció al català de Mysteries, de Beth Gibbons & Rustin Man.

 Misteris


Déu sap com adoro la vida.
Quan el vent encén les costes,
s’estén un dia nou.
No puc demanar res més.
 
Quan la campana de temps fa dringar
el meu cor
i m’he apuntat un bon dia.
Bé, ningú no farà la meva guerra.
 
I els moments que gaudeixo
d’un lloc d’amor i misteri,
serè allà tothora.
 
Oh misteris d’amor,
on ja no hi ha més guerra.
Seré allà tothora.
 
Quan la campana de temps fa dringar
el meu cor
i m’he apuntat un bon dia.
Bé, ningú no farà la meva guerra.
 
I els moments que gaudeixo
d’un lloc d’amor i misteri,
serè allà tothora.
 
Misteris d’amor,
on ja no hi ha més guerra.
Seré allà tothora.
 

Foto: Nicki Varkevisser


Versió original:

Mysteries
 

God knows how I adore life
When the wind turns on the shores
lies another day
I cannot ask for more
 
When the time bell blows
my heart
And I have scored a better day
Well nobody made this war of mine
 
And the moments that I enjoy
A place of love and mystery
I’ll be there anytime
 
Oh mysteries of love
Where war is no more
I’ll be there anytime
 
When the time bell blows
my heart
And I have scored a better day
Well nobody made this war of mine
 
And the moments that I enjoy
A place of love and mystery
I’ll be there anytime
 
Mysteries of love
Where war is no more
I’ll be there anytime
 

Beth Gibbons & Rustin Man (2002)

Nou comentari

Juan Miguel Morales
Envia'ns un àngel que sigui com tu
Aniré com quan anàvem junts/ darrere les teves passes,/ d'esquena al futur
Més entrades...
Les flors de cada mes
Un calendari ens ensenya què floreix, de gener a desembre, en un jardí molt especial de Londres
Més entrades...