Traducció al català de Mysteries, de Beth Gibbons & Rustin Man.Misteris


Déu sap com adoro la vida.
Quan el vent encén les costes,
s’estén un dia nou.
No puc demanar res més.

Quan la campana de temps fa dringar
el meu cor
i m’he apuntat un bon dia.
Bé, ningú no farà la meva guerra.

I els moments que gaudeixo
d’un lloc d’amor i misteri,
serè allà tothora.

Oh misteris d’amor,
on ja no hi ha més guerra.
Seré allà tothora.

Quan la campana de temps fa dringar
el meu cor
i m’he apuntat un bon dia.
Bé, ningú no farà la meva guerra.

I els moments que gaudeixo
d’un lloc d’amor i misteri,
serè allà tothora.

Misteris d’amor,
on ja no hi ha més guerra.
Seré allà tothora.

Foto: Nicki Varkevisser


Versió original:

Mysteries

God knows how I adore life
When the wind turns on the shores
lies another day
I cannot ask for more

When the time bell blows
my heart
And I have scored a better day
Well nobody made this war of mine

And the moments that I enjoy
A place of love and mystery
I’ll be there anytime

Oh mysteries of love
Where war is no more
I’ll be there anytime

When the time bell blows
my heart
And I have scored a better day
Well nobody made this war of mine

And the moments that I enjoy
A place of love and mystery
I’ll be there anytime

Mysteries of love
Where war is no more
I’ll be there anytime


Beth Gibbons & Rustin Man (2002)

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa