Ulls blau pàl·lid

El fet que estiguis casada/ Només prova que ets la meva millor amiga/ Però és un veritable pecat

Si bé la cançó parla sobre uns ulls de color blau pàl·lid, Lou Reed per escriure-la es va inspirar en Shelley Albin, el seu primer amor, que estava casada amb un altre home, i els ulls de la qual eren de color avellana. 


Ulls blau pàl·lid

De vegades estic tan content
De vegades estic tan trist
De vegades estic tan content
Però, sobretot, em tornes boig
Estimada, em tornes boig
 
Persisteixen encara, els teus ulls blau pàl·lid
Persisteixen encara, els teus ulls blau pàl·lid
 
He pensat en tu com el meu cim
He pensat en tu com el pic més alt
He pensat en tu com el meu tot
que vaig tenir, però no vaig saber conservar
que vaig tenir, però no vaig saber conservar
 
Persisteixen encara, els teus ulls blau pàl·lid
Persisteixen encara, els teus ulls blau pàl·lid
 
Si pogués fer el món tan pur
I estrany com jo el veig
et posaria en un mirall
i el posaria al meu davant
i el posaria al meu davant
 
Persisteixen encara, els teus ulls blau pàl·lid
Persisteixen encara, els teus ulls blau pàl·lid
 
Salta’t una vida sencera
I encabeix-la en una tassa
Ella deia que els diners són com nosaltres en el temps
Menteixen, però no poden mantenir la mentida
Per a tu és tot al revés.
 
Persisteixen encara, els teus ulls blau pàl·lid
Persisteixen encara, els teus ulls blau pàl·lid
 
Va estar bé el que vam fer
I ho tornaria a fer.
El fet que estiguis casada
Només prova que ets la meva millor amiga
Però és un veritable, veritable un pecat.
 
Persisteixen encara, els teus ulls blau pàl·lid
Persisteixen encara, els teus ulls blau pàl·lid

 

(traduïda al català per Maria Climent)
 
Pale Blue Eyes
 
Sometimes I feel so happy
Sometimes I feel so sad
Sometimes I feel so happy
But mostly you just make me mad
Baby, you just make me mad
 
Linger on, your pale blue eyes
Linger on, your pale blue eyes
 
Thought of you as my mountaintop
Thought of you as my peak
Thought of you as everything
I’ve had, but couldn’t keep
I’ve had, but couldn’t keep
 
Linger on your pale blue eyes
Linger on your pale blue eyes
 
If I could make the world as pure
And strange as what I see
I’d put you in a mirror
I put in front of me
I put in front of me
 
Linger on your pale blue eyes
Linger on your pale blue eyes
 
Skip a life completely
Stuff it in a cup
She said “money is like us in time
It lies, but can’t stand up”
Down for you is up
 
Linger on your pale blue eyes
Linger on your pale blue eyes
 
It was good what we did yesterday
And I’d do it once again
The fact that you are married
Only proves you’re my best friend
But it’s truly, truly a sin
 
Linger on your pale blue eyes
Linger on your pale blue eyes
 

Foto: Mike Monaghan

 

Pale Blue Eyes
 
Sometimes I feel so happy
Sometimes I feel so sad
Sometimes I feel so happy
But mostly you just make me mad
Baby, you just make me mad
 
Linger on, your pale blue eyes
Linger on, your pale blue eyes
 
Thought of you as my mountaintop
Thought of you as my peak
Thought of you as everything
I’ve had, but couldn’t keep
I’ve had, but couldn’t keep
 
Linger on your pale blue eyes
Linger on your pale blue eyes
 
If I could make the world as pure
And strange as what I see
I’d put you in a mirror
I put in front of me
I put in front of me
 
Linger on your pale blue eyes
Linger on your pale blue eyes
 
Skip a life completely
Stuff it in a cup
She said “money is like us in time
It lies, but can’t stand up”
Down for you is up
 
Linger on your pale blue eyes
Linger on your pale blue eyes
 
It was good what we did yesterday
And I’d do it once again
The fact that you are married
Only proves you’re my best friend
But it’s truly, truly a sin
 
Linger on your pale blue eyes
Linger on your pale blue eyes

Nou comentari

Ajudeu-me
A canviar per roses les espines
One
Més entrades...