Catorze
La xarxa que connecta les escoles i els centres educatius municipals

La Xarxa d’Escoles Bressol Municipals ofereix suport als centres educatius per als més petits | Shutterstock
La Xarxa d’Escoles Bressol Municipals ofereix suport als centres educatius per als més petits. Foto: Shutterstock

La Xarxa d’Escoles Municipals (XEM) és un espai, impulsat per la Diputació de Barcelona, que s’adreça als municipis de la província de Barcelona amb escoles municipals d’educació especial, bressol, música i arts i persones adultes. Aquest espai d’intercanvi horitzontal està dirigit a càrrecs electes, a tècnics municipals i a equips directius i docents d’ajuntaments, de centres educatius i d’escoles adherides a la xarxa, amb la finalitat de generar coneixement, trobar suport i compartir experiències. Mitjançant trobades, jornades i grups de treball, els assistents comparteixen reflexions i perspectives que afavoreixen el creixement col·lectiu i l’aprenentatge compartit.

La Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes (XEMPA) –constituïda l’any 2015– va ser la primera. Va néixer amb l’objectiu de progressar en el disseny de polítiques d’educació al llarg de tota la vida, a més de donar visibilitat a la feina realitzada pels centres, que és clau per a la promoció de l’equitat dels ens locals.

El 2017 es van constituir dues xarxes més: la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts (XEMMA) i la Xarxa d’Escoles Municipals d’Educació Especial (XEMEE). La XEMMA es va crear per sensibilitzar sobre la contribució i la rellevància de l’educació artística, a més de convertir-se en un suport per a la sostenibilitat i millora de les escoles municipals de música i arts. La XEMEE es va proposar com a eina per millorar l’atenció a les necessitats de l’alumnat d’educació especial i fer valdre quant pot contribuir el món local per aconseguir una educació inclusiva.

Per últim, el 2018 es va crear la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals (XEBM) per promoure la participació del món local en l’educació infantil i per continuar donant suport a la millora i progrés dels centres educatius per als més petits.

Actualment, el recompte d’adhesions a les diferents xarxes és el següent: de les 505 escoles d’EBM, n’hi ha 276 adherides (17.880 alumnes i 1.605 docents); de les 106 escoles d’EMMA, n’hi ha 48 adherides (18.185 alumnes i 946 docents); de les 60 escoles EMPA, n’hi ha 43 adherides (7.473 alumnes i 153 docents); i, per últim, les 10 escoles EE estan totes adherides a la XEM.

La formació en música i arts influeix molt en una educació de qualitat d’infants i joves. Foto: Shutterstock
La formació en música i arts influeix molt en una educació de qualitat d’infants i joves. Foto: Shutterstock

Per què formar part de la XEM?

Segons els que hi participen, hi ha moltes i diferents raons per formar part de la XEM: és una manera de poder compartir amb la resta del col·lectiu educatiu i treure’n profit tant en l’àmbit de coneixements com d’experiències, que es poden traslladar d’una població a una altra i que serveixen per enriquir la tasca educativa.

Els municipis adherits a la Xarxa gaudeixen d’un altaveu que dona visibilitat a l’alta qualitat dels projectes educatius de les escoles adscrites, i també compten amb suport emocional per als i les professionals. Durant la interacció es produeix un acompanyament per compartir idees, suggeriments i dubtes. Els que hi participen obtenen accés a noves eines i coneixements que impulsen la innovació i la millora contínua, així com l’oportunitat d’intercanviar experiències entre els membres dels diferents centres adherits.

L’adhesió a la XEM aporta formació i co-formació als centres educatius i al seu personal, i també fomenta el debat professional sobre cap a on es vol que vagin els centres. Ser membre de la Xarxa permet assistir a sessions de treball amb assessors experts i, a més, els tècnics i docents dels municipis adscrits poden participar en trobades i grups de treball exclusius, on es posen en comú noves metodologies, instruments innovadors i coneixements adquirits. A més, els centres adherits a la XEM poden aportar la seva expertesa per seguir desenvolupant el marc teòric, o noves eines a implementar en l’àmbit educatiu.

Trobareu més informació al web www.diba.cat/web/educacio/xem.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon, especialment, a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 4: “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom”. Els17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’Agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

Els centres d’educació de persones adultes són clau per promoure les oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida. Foto: Shutterstock
Els centres d’educació de persones adultes són clau per promoure les oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida. Foto: Shutterstock

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa